EGULAMIN SERWISU:


1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu oraz inne sprawy porządkowe.

2. Nieznajomość niniejszego dokumentu nie jest podstawą reklamacji, która zostanie rozpatrzona negatywnie.

3. Ustanowienie dostępu do serwisu następuje poprzez rejestrację użytkownika za pomocą strony www, zgłoszenia telefonicznego lub drogą elektroniczną.

4. Dostęp przyznawany jest tylko i wyłącznie osobom, które reprezentują danego Kontrahenta i zabronione jest udzielanie dostępu osobom trzecim.

5. Niniejszy serwis ma na celu umożliwienie zapoznania się z ofertą firmy wzajemnymi rozrachunkami oraz umożliwia złożenie zamówienia 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. (z wyłączeniem czasu potrzebnego do przeprowadzenia prac konserwacyjnych)

6. Złożenie zamówienia skutkuje wstępną rezerwacją zamówionego artykułu i nie jest równoznaczne z dokonaniem zakupu oraz towary przedstawione w serwisie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 par.1. Kodeksu cywilnego.

Ceny artykułów ze statusem "dostępny na magazynie" są aktualne i wiążące,ale mogą uledz zmianie o czym zostanie poinformowany kontrahent pisemnie lub telefonicznie.

Ceny artykułów ze statusem "na zamówienie w ciągu ... dni" jest aktualna na dzień ostatniej dostępności w serwisie jest ceną orientacyjną i może uledz zmianie.

Operator ma prawo skorygować zamówienie informując o tym fakcie Zamawiającego.

7. Koszty dostawy towaru (na terytorium kraju) do klienta pokrywa firma ARKOTRANS S.C. tylko w przypadku gdy faktura po zrealizowaniu zamówienia ma wartość większą niż 2000 zł netto (bierze się pod uwagę fakturę a nie zamówienie). Faktury o wartości poniżej 2000 zł netto wysyłane są na koszt zamawiającego - jest dopisywana dodatkowa pozycja na fakturze "Koszt  transportu" przy wadze przesyłki do 30kg. Przy wadze przesyłki powyżej 30kg niezależnie od wartości faktury koszt przesyłki będzie ustalony indywidualnie z odbiorcą.

 

8. Z uwagi na specyfikę pakowania i wysyłki towaru - każde zamówienie jest traktowane osobno (nie istnieje pojęcie - "proszę dołożyć do poprzedniego zamówienia") a koszty dostawy takiego zamówienia naliczane są w/g pkt. 7.

9. Wszelkie dane prezentowane przez serwis są przedstawiane w formie informacyjnej. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych

10. Zdjęcia oraz pozostałe elementy graficzne są własnością firmy ARKOTRANS S.C. i zabrania się ich rozpowszechniania i użytkowania bez zgody ich właściciela.

11. Złożone zamówienie przekazywane jest do realizacji, ewentualne anulowanie zamówienia można dokonać tylko i wyłącznie drogą telefoniczną informując o tym fakcie handlowca pod nr tel. 58 3003031 kom. 512254619 503117577

12. Login i hasło są danymi POUFNYMI. Wszelkie zamówienia złożone w systemie za pośrednictwem osób trzecich za pomocą loginu i hasła będą również realizowane a reklamacje dotyczące tego faktu będą rozpatrywane NEGATYWNIE dlatego prosi się o odpowiednie przechowywanie otrzymanych danych oraz o nieudostępnianie ich osobom postronnym.

13. Operator w miarę możliwości i potrzeb będzie dążył do rozszerzenia informacji i usług udostępnianych za pośrednictwem tego serwisu. W związku z tym Operator zastrzega sobie prawo czasowego wyłączenia systemu bez wcześniejszej informacji.

14. Operator ma prawo do natychmiastowego zablokowania dostępu Użytkownika do systemu w przypadku naruszenia postanowień regulaminu przede wszystkim po stwierdzeniu udostępnienia swojego loginu i hasła osobom trzecim.

15. Operator zastrzega sobie prawo odmowy przydzielenia dostępu do serwisu bez konieczności podania przyczyny.

16. Akceptując regulamin, wyrażam zgodę na otrzymywanie w przyszłości newslettera, z którego w każdej chwili mogę zrezygnować po przez zgłoszenie tego faktu drogą mailową oraz zapoznałem się ze wskazówkami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

17. Akceptując regulamin, wyrażam zgodę na zbieranie oraz przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych. Administratorem danych jest firma ARKOTRANS S.C. .

18. Zwrot towaru może nastąpić w ciągu 7 dni od wystawienia faktury w stanie nienaruszonym i w oryginalnym opakowanu. Koszt transportu zwrotu towaru pokrywa Kontrahent. Zwrot pieniędzy z korekty dokumentu sprzedaży będzie dokonany przelewem bankowym na konto bankowe wskazane przez Kontrahenta. 

Towary z wyprzedaży lub zamówienia indywidualnego oraz elementy elektyczne i elektoniczne nie podlegają zwrotowi.

19. Szanujemy Twoje prawo do prywatności. Na tej stronie znajdziesz nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.

Jakie informacje osobiste są gromadzone i wykorzystywane?

Korzystający z naszego serwisu pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez nas wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerem.

Realizacja zamówień wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z użytkownikiem (np. adres e-mail). Informacje podane w formularzu są przez nas wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas treści do ich potrzeb i zainteresowań.

W jaki sposób chronione są informacje?

Informacje przechowywane są i przetwarzane przez nas z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

Czy podane informacje osobiste są udostępniane innym podmiotom?

Żadne zgromadzone dane o użytkownikach nie są ujawniane osobom trzecim. 

Słowniczek przydatnych pojęć

Poniższe opisy nie mają charakteru ścisłych definicji. Ich celem jest jedynie przybliżenie niektórych pojęć użytych w tym dokumencie. 

  • cookie - jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze użytkownika w pliku cookie.txt, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera,
  • log systemowy - jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie,
  • adres IP - indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny)

WAŻNE INFORMACJE